Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest TUPIKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 07-100 Węgrów przy ul. Gdańskiej 80, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000495069 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , REGON: 147061588, NIP: 824-180-18-69.

2. Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w sklepie internetowym są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji.

3. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

4. TUPIKO Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim:
• banki,
• firmy windykacyjne,
• podmioty świadczące usługi księgowe,
• spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
• firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

5. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

6. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych prosimy o kontakt:
TUPIKO Sp. Z o.o.
ul. Gdańska 80
07-100 Węgrów
info@tupiko.pl

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?
• założenie oraz obsługa konta w naszym sklepie internetowym,
• umożliwienie Państwu składania zamówień w naszym sklepie internetowym
• Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z Państwem w związku z jej realizacją (co obejmuje wszelkie etapy realizacji umowy: od złożenia zamówienia, poprzez zapłatę ceny, po dostawę zamówionego towaru do Państwa rąk
• rozpatrywanie reklamacji
Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody Państwa dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych – przesyłanie ofert promocyjnych, informacji dotyczących wyprzedaży, ofert promocyjnych.

W jakim zakresie są gromadzone Państwa dane osobowe?
Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:
– imię i nazwisko
– nazwa firmy
– adres siedziby
– nip, regon
– adresy wysyłek
– adresy e-mail
– numery telefonów

Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Dane przetwarzane w celach obsługi sprzedaży będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu obsługi procesu sprzedaży jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dlaczego niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody?
Podanie danych przez Państwa jest niezbędne w celu realizacji sprzedaży przez TUPIKO Sp. z o.o. Proszę pamiętać, że w przypadku niepodania tych danych sprzedaż nie będzie mogła być zrealizowana.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do:
• wglądu, dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia, żądania ich sprostowania,
• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
• prawo do żądania ich usunięcia,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się w Polsce ochroną danych osobowych
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt:
• forma pisemna:
TUPIKO Sp. Z o.o.
ul. Gdańska 80
07-100 Węgrów
• poczta elektroniczna:
info@tupiko.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

Pliki cookies

1. Czym są pliki cookies?
Plik cookie to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

2. Do czego używamy plików cookies?
Plików cookie używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych Użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach cookies umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści Użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

3. Jakich rodzajów plików cookies używamy?
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu Użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

4. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików cookies do identyfikacji Użytkownika, a jedynie danych dotyczących połączenia.

5. Obsługa i usuwanie plików cookies
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Instrukcje wyłączenia plików cookies w przeglądarkach (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) znajdują się pod linkiem: jakwylaczyccookie.pl
Blokowanie obsługi plików cookies może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close